จริง ๆ ตอนนั้นก็ดีนะ...

posted on 18 Nov 2014 19:45 by benz2529gamanit
 
 
          ...ข้าตื่นขึ้นมาในเช้าที่แสงแดดสาดส่องบาง ๆ อากาศค่อนข้างเย็นสบาย
 
แต่ในฐานะของผู้นำหมู่บ้าน..ทำให้ข้าไม่สามารถยืนซึมซับกับบรรยากาศรอบตัว
 
อย่างเบาใจได้นานนัก..โดยเฉพาะการอยู่ท่ามกลางภูมิประเทศที่แต่ละหมู่บ้านต่าง
 
รุกรานและปล้นชิงกันและกัน..แน่นอนว่าหมู่บ้านข้าเอง ก็เป็นทั้งผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ
 
อย่างเลี่ยงไม่ได้...
 
 
 
          ...เช้านี้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อหมู่บ้านของข้าไม่น้อย ที่เก็บอาหาร
 
โรงฝึกทหารอาวุธที่ใช้สำหรับต้านท้านผู้มารุกราน ทั้งปืนใหญ่ หอคอยมือยิงธนู
 
และกับดักต่าง ๆเป็นงานหนักของเหล่านายช่างอีกครั้งที่ต้องซ่อมบำรุงและทำให้มัน
 
แข็งแรงขึ้นเพื่อรับการโจมตีในครั้งต่อไป ในการที่จะสร้างอาวุธหรือสร้างกำแพง
 
ให้แข็งแกร่งขึ้นต้องใช้เงินอย่างมหาศาล แต่การสั่งสมเป็นไปได้ยาก
 
เพราะถูกบุกปล้นทำลายบ่อยครั้ง การเตรียมทหารและอาวุธให้พร้อมในการโจมตี
 
จึงจำเป็น นักดาบ/จอมเวท/หัวขโมย/มังกร/ยักษ์และมือธนู
 
ที่เหลือก็แค่ หาหมู่บ้านที่มีทรัพยากรมากพอที่เราต้องการ แล้วก็บุก!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 


ShoutMix chat widget